Abonentní koncert Moravské filharmonie Olomouc

Ve čtvrtek 11.října dirigoval Marek Prášil abonentní koncert Moravské filharmonie Olomouc.

Koncert nesl podtitul ,,Nenaplněná láska ve slovech a v hudbě“ s tímto programem:

Ludwig van Beethoven

Egmont, předehra k tragédii J. W. Goetha op. 84

Gustav Mahler

Písně potulného tovaryše

Alexandr Porfijevič Borodin

Symfonie č. 2 h moll „Bohatýrská“

​Sólistkou v písních Gustava Mahlera byla Eliška Weissová.