Abonentní koncerty s Komorní filharmonií Pardubice

Ve dnech 11.-13.října 2021 dirigoval Marek Prášil ve třech dnech tři abonentní koncerty 53. sezóny Komorní filharmonie Pardubice a ve čtvrtek ještě reprízu tohoto programu v Náchodě. V dnešních časech mimořádná příležitost 4 koncertů se stejným programem měla na programu Schubertovu 5.symfonii B dur D 485, dále Debussyho Dětský koutek a Voříškovo Grand Rondeau op.25 pro klavírní trio a orchestr. Sólisty koncertu bylo Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová, Jan Talich a Jan Páleníček. Nesmírně příjemná spolupráce s tímto orchestrem bude pokračovat také v listopadu při koncertě na Malostranských slavnostech v Praze a jak se vedení orchestru nechalo slyšet, také opět v některé z dalších sezón orchestru.

https://www.kfpar.cz/grand-rondeau

Foto František Renza