Debut Pražského Jara

Významným koncertem v kariéře Marka Prášila byl debut na MHF Pražské Jaro dne 24.května 2022. Před vyprodaným Rudolfinem dirigoval Marek Prášil orchestr PKF – Prague Philharmonia. Sólistou koncertu byl loňský vítěz interpretační soutěže Pražského jara, klavírista Dongha Lee. Na programu koncertu byl Debussyho Dětský koutek, Mozartův Klavírní koncertu č.23 A dur a v druhé půli večera to byla Janáčkova Suita op.3 a Ligetiho Rumunský koncert.

Petr Veber hodnotí ve své reflexi Klasikaplus koncert mimo jiné takto:

Však si také vedl v úterý v Rudolfinu za dirigentským pultem orchestru PKF-Prague Philharmonia víc než dobře. Vedl koncert účelnými gesty, působil klidně a skromně, měl zajímavý program a výsledek byl velmi muzikální.

Marek Prášil inicioval podrobné, mírné, téměř neznatelné, a přece rozhodující agogicko-dynamické proměny a odstíny, díky kterým hudba krásně dýchala. Vedl provedení v příjemně ztlumené dynamice, ve které se zřetelně uplatňovala krátká sóla, vyprofilované útržky a minuciézně vypracovaná sazba i zvuk harfy.

Dirigentovo jasné a úsporné gesto, projev bez kouzel a okázalostí, provedlo hráče i posluchače Janáčkovou hudbou – poměrně ještě krotkou – přehledným a dostatečně energickým způsobem. I tato partitura tělesu velmi slušela, vyzněla poutavě.

Ligetiho poměrně raná kompozice je mimořádně zajímavým dílem a Marek Prášil jeho vygradovaným, skutečně strhujícím provedením svůj pražskojarní debut završil tak, že ho může považovat za vítězství – nenápadné a cenné.

Celou reflexi naleznete zde:

https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/7390-marek-prasil-bez-kouzel-a-okazalosti-muzikalne-a-skromne

Jiří Bezděk pro Operaplus píše:

Všichni protagonisté v něm ukázali své silné stránky: pianista měkký úhoz a jistou techniku, orchestr ušlechtilý zvuk a dirigent vyzařování svého charismatu a hudební inteligence na orchestr, tj. schopnost, která výsledku přidala elegantní a stylový průběh.

Dirigent Marek Prášil si orchestr získal čitelným gestem i skromným a kolegiálním vystupováním na pódiu (a jsem přesvědčen o tom, že i mimo něj). Výsledkem takové týmové spolupráce byl přesvědčivý tvar interpretací dalších skladeb, u kterých lze jen stěží vytvořit pořadí podle kvality

Celou reflexi naleznete zde:

Všichni protagonisté ukázali na Debutu Pražského jara své silné stránky