Debut v Hradci Králové

Ve dnech 31.května a 1.června 2019 Marek Prášil debutoval celkem třemi koncerty u Filharmonie Hradec Králové. Společně s chlapeckým sborem Boni Pueri a mladou talentovanou klavíristkou Klárou Gibišovou provedli díla J.Haydna, G.F.Händela, J.S.Bacha či W.A.Mozarta.  Vyvrcholením koncertu byla premiéra instrumentované verze dětské opery Karla Pospíšila Námořníci.